Autorisasjonsbevis for plantevernmidler

Grunnkurs for autorisasjonsbevis for plantevernmidler (blanding av digitalt og fysisk forelesning).

Teoridagene vil foregå på Teams, men praksisdagen og eksamen blir fysisk samling.

Arr.: Norsk Landbruksrådgiving Øst

Kursstart: 1. november

Påmeldingsfrist: 15. oktober

 

Oppdateringskurs for autorisasjonsbevis for plantevernmidler (digitalt).

Tas digitalt via Mattilsynet  https://www.mattilsynet.no/planter-og-dyrking/produksjon/plantevernmidler/autorisasjonsbevis-for-plantevernmidler

Våren 2023 kommer tilbud fra Norsk Landbruksrådgiving Øst, om oppdateringskurs for autorisasjonsbevis for plantevernmidler som fysisk kurs.

 

Ansvarlig kontaktperson for kurs:

inga.holt@nlr.no, 48 16 30 73

 

Påmelding til kurs: https://ost.nlr.no/kurs