Underkjent gjødslingsplan gir trekk i tilskudd

Har du manglende eller mangelfull gjødslingsplan vil du få trekk i tilskudd! 

Landbruksforetak som søker Produksjonstilskudd og / eller Regionalt miljøtilskudd (RMP) må ha en godkjent gjødslingsplan FØR vekstsesongen er i gang for å slippe trekk og evt avkorting av tilskuddet.

Husk: Ikke jordprøver eldre enn 8 år på noen av skiftene!

En god gjødslingsplan skal sikre deg en økonomisk optimal gjødsling som gir høy avling av god kvalitet og med minst mulig tap til naturmiljøet. En gjødslingsplan kan også danne grunnlag for en diskusjon med rådgiver rundt vekstskifte og andre miljø- og agronomiske tiltak. Gjødslingsplanen bygger på informasjon om jordanalyser (ikke eldre enn 8 år), forgrøder, bruk av organisk gjødsel og selvsagt hva du skal dyrke og et forventet avlingsnivå. Digitale gjødslingsplaner som for eksempel Skifteplan har automatikk i å låse datoen for når planen er utført. 

Kravet til en gjødslingsplan er definert i Forskrift om gjødslingsplanlegging.