Nye satser for tilskudd ved produksjonssvikt

Stortinget vedtok i slutten av desember økte satser pr. vekst for tilskudd ved produksjonssvikt. Den øvre grensen for utbetaling av tilskudd ble også hevet. Disse endringene er nå innarbeidet i forskriftene som regulerer utbetalingene av tilskudd.

Statsforvalteren informerer

Forskrift - med nye satser