Bondens nettverk under etablering i Solør!

Det jobbes nå med etablering av Bondens nettverk i vårt distrikt, det vil bli et samarbeid mellom Våler, Åsnes og Grue. Informasjon kommer fortløpende.

Les mer