Til alle som trenger autorisasjonskurs eller eksamen!

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha plantevernbevis. Har du ikke dette fra før må du gå et grunnkurs. Har du tatt dette tidligere må du gå fornyingskurs hvert tiende år.

NB! Ta kontakt med landbrukskontoret for utstedelse av bevis!

 

Mattilsynet har nå kommet med  tilpasninger for autorisasjonskurs.  Det blir mulig å gjennomføre både grunnkurs med praksisdag og fornyingskurs, samt eksamen.

Fylkesmannen i samarbeid med kommunen legger til rette for de som melder interesse. Vi ber om at du tar kontakt så raskt som mulig med oss på Landbrukskontoret dersom du er interessert.

 

Husk at dersom du bare trenger fornyingskurset, kan du alltid ta dette på nett. Du fornyer autorisasjonen på mattilsynet.no