Snøscooterleden i Gravberget er stengt for 2019

Hele snøscooterleden i Gravberget er nå stengt for vinteren 2019.

Kjøringen administreres lokalt av Gravberget snøscooterklubb i tråd med gjeldende forskrift og tilhørende kart. Klubben besluttet 6.april å stenge hele leden på grunn av føreforholdene.