Snøscooter - parkering ved Bråtedammen vinteren 2021

Parkeringsplassen ved Pissbekken, er ved en misforståelse blitt oppfylt med masse. Våler kommune har derfor for vintersesongen 2021, gitt dispensasjon for midlertidig parkering ved Halbergsvegen, 700 m syd for Bråtedammen.