Vinterfesten 2023 utgår

Vinterfesten i Våler i overgangen mellom januar og februar har vært en tradisjon i mange år. Men for 2023 må kultur velge denne aktiviteten bort.

Vi må for 2023 gjøre noen omprioriteringer til vi ser hvordan vi kan benytte ressursene våre fremover.

Vi har akkurat lagt bak oss ett 1000 års jubileum med mange aktiviteter og vi skal også i 2023 skape flere gode opplevelser og aktiviteter sammen med det profesjonelle og det frivillige kulturlivet i lokalsamfunnet.