Varsel om helg/natt arbeide på Solørbanen mellom Våler og Braskereidfoss (km 164,800 – 165,885)

Helg og Natt arbeider på Solørbanen

Bane NOR moderniserer Solørbanen banen. I den forbindelse vil det i helgen 18-19/6 foregå arbeider mellom Våler og Braskereidfoss. Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må påregnes.

Kopi av dette varsel er oversendt kommunelege og nødetater. De berørte naboer får tilsendt støyvarsel pr. SMS, dette varselet inneholder også kontaktinformasjon til Bane NOR i tilfelle det skulle være tilretteleggingsbehov.

 

Detaljer om arbeidene

Arbeidene omfatter høgløft av sporet mellom km 164,800 – 165,885.

 

 

Arbeidstider

Arbeidene vil foregå:

Lørdag 18/6 fra KL 07:00 – søndag 19/6 til KL.19:00.

 

 

Hvorfor Helg/nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig kunder blir berørt.

 

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

 

Kontaktpersoner RailCom AS

Frank Enger
Anleggsleder
Mobil: 916 28 502
E-post: frank.enger@railcom.as

Eller

Bengt-Gøran Ryman

Prosjektleder

Mobil: 974 34 023

E-post: bengt.goran.ryman@railcom.as

 

Kontaktperson BaneNor

Odd Albert Nygård

Byggeleder

Mobil: 916 57 535

E-post: odd.albert.nygard@banenor.no