Vannlekkasje ved Karl Rønnings veg

Lekkasjen vil bli utbedret i morgen, onsdag.  Det blir begrenset  framkommelighet langs Karl Rønnings veg fra i morgen til vi er ferdig med reparasjon av lekkasjen.