Vaksine mot apekopper

Vaksine mot apekopper er tilgjengelig for risikogruppe 2 nå. Våler kommune samarbeider med Elverum om dette da det er relativt få som er i risikogruppen som er aktuell.