TV- aksjonen 2020 - Rivers Global

Årets TV-aksjon har skapt mye diskusjon i hele landet. Kommunestyret har valgt å støtte Rivers Global.

Klikk for stort bilde  

Ønsker du å støtte organisasjonen Rivers Global som bekjemper plast i havet, kan du gi penger på denne måten:

  • Vipps til 531436
  • Kontonummer: 2801.50.14484

Årets TV-aksjon har skapt mye diskusjon i hele landet, og flere kommuner har valgt å ikke oppnevne egen kommunekomité.

Formålet med bekjempelse av plast i havet oppleves udelt positivt her i Våler, men det anses konfliktfylt å støtte organisasjonen WWF da organisasjonen oppfattes å være i en sterk politisk interessekonflikt med manges syn på rovdyrforvaltningen i Norge. I Våler har beitenæringa og friluftsinteressen stor betydning for befolkningens livskvalitet og livsgrunnlag, og dette er også kilder til interessekonflikter med rovdyrsynet WWF står for.

Det understrekes at formålet med årets TV-aksjon – bekjempelse av plast i verdenshavene – oppfattes som positivt og udelt viktig og støttes tverrpolitisk i Våler kommune. Det har derfor blitt nedlagt et arbeid i å finne en troverdig alternativ organisasjon som støtter det samme formålet.

Valget av alternativ organisasjon falt på Rivers Global

Rivers Global er en nøytral organisasjon som ble stiftet i Norge i 2018. Deres visjon er et renere hav, og at en viktig vei dit går gjennom renere elver (derav navnet).

Sør og mellom Amerika, Afrika Øst Europa og Asia har enorme utfordringer knyttet til elver som hvert eneste minutt forsyner verdenshavene med tonnevis av plast og annet avfall. Dette ønsker Rivers Global å gjøre noe med. De har blant annet startet et prosjekt i Vietnam der de samarbeider med befolkningen hvor det jobbes aktivt for bedre forståelse, avfallshåndtering, panteordninger og opprydning. Og målet er å få stanset utslippene fra elvene som renner ut i havet.

Rivers Global er organisert som en medlemsforening og har pr. dags dato ingen ansatte, men har et ønske om å på sikt få 1-3 ansatte som kan jobbe heltid. De fremstår som en seriøs forening med et hardtarbeidende og dedikert styre med høy kompetanse og viktige bekjentskaper som muliggjør det målrettede arbeidet med plastforurensning. Ved å bidra til å gi denne organisasjonen et økonomisk løft, vil de kunne sette fart på sine prosjekter.

Du kan lese mer om organisasjonen på hjemmesiden deres: https://rivers.global/

Kommunestyrer fattet følgende vedtak 31 august i sak K 055/20: Våler kommune bevilger ikke et eget bidrag til TV-aksjonen 2020. Det bevilges 10.000 til organisasjonen «Rivers Global» som jobber målbevisst og dedikert for å fjerne plast i havet. Kommunen legger til rette for info og praktiske løsninger så innbyggerne frivillig kan gi bidrag til «Rivers Global»

Det blir altså ingen ordinær tv-aksjon i Våler, men det er mulig å støtte tv-aksjonen for den som ønsker det. På grunn av Covid-19 blir hele tv-aksjonen digital.