Tilskudd til sikkerhetsvester for jakthunder

Våler og Åsnes kommuner har i samarbeid opprettet en tilskuddsordning for innkjøp av sikkerhetsvester for jakthunder. Dette er et konfliktdempende tiltak som gjør jakthundene bedre rustet ved et evt ulveangrep.

Tilskuddsordningen har en samlet ramme på kr.100.000, søknadene behandles forløpende.

Det gis inntil kr 3.000 i tilskudd til innkjøp av sikkerhetsvest (50 % av kjøpesummen opp til 3000 kr). Det gis tilskudd til innkjøp av 1 vest pr søker/bostedsadresse. Søker må være bosatt i Våler eller Åsnes kommune. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon/kopi av kvittering. Ordningen gjelder kun for jakthunder. Det kreves at søker sender en evalueringsrapport etter en tids bruk av vesten.

Søknad sendes : Landbrukskontoret for Våler og Åsnes v/ Pia Lund, Vålgutua 251, 2436 Våler eller på mail til: phl@vis.kommune.no