Tillatt med bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt

F.o.m. den 1. juni 2014  ble det tillatt å bruke kunstig lys til ettersøk av påskutt hjortevilt, og motorbåt til å hente skadeskutt fugl.

Før kunstig lys benyttes skal jegeren varsle kommune, jaktrettshaver og politi, og jegeren har bevisbyrden for at påskytingen er lovlig.

 

  

Se for øvrig vedlagte instruks for å gi melding til kommunen.

 

Våler ettersøksring har telefonnummer: 90577890

Åsnes ettersøksring har telefonnummer: 918 71 222