Røde kors - Ferie for alle

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.

Hvem kan søke:
* Har hatt økonomiske utfordringer i tre år eller mer
* Har minst ett barn i barneskolealder
* Har ikke tilsvarende ferietilbud
* Klarer seg selv uten behov for tett oppfølging fra våre frivillige

Du kan dessverre ikke søke til ferie for alle som privatperson

Meld din interesse for tilbudet til rektor Aasmund Aaseth, e-post: aasaas@vis.kommune.no så videreformidler vi søknaden.

Søknadsfrist: 15.05.23


Les mer her.

 

Ferie for alle - Klikk for stort bilde