Prosjekt JOB:U team Våler og Åsnes, søker herved arbeidsleder.

Våler og Åsnes kommune i samarbeid med Skogselskapet i Hedmark leter etter en egnet arbeidsleder for ungdom i sommerjobb.

Dette er et sommerjobbtilbud som i hovedsak strekker seg over 3 uker. Ved ytterligere finansiering og tilgang på oppdrag så kan stillingen utvides. Arbeidsperioden blir avtalt med landbrukskontoret.

Hovedoppgavene for stillingen er:

  • Ungskogpleie og forhåndsrydding
  • Engasjere ungdommen. En god arbeidsleder vil være veldig viktig for at gruppen skal kunne  utføre oppdragene i tråd med grunneiers krav og mål.
  • Motivere å hjelpe ungdommen.
  • Sammen med kommunens skogansvarlig finne egnede arbeidsfelter.

Lønn:
Lønn etter avtale.

Kvalifikasjoner mv.:
Søker må ha fullført et godkjent ungskogpleiekurs (kan fåes i prosjekt) og noe kompetanse innen skogbruk/utmark. Det er og ønskelig at søkere kan noe sanitet. Gode formidlingsevner vektlegges. Er en fordel om søker er lokal, har førerkort klasse B og tilgang på bil.

Kontaktperson i Våler og Åsnes kommune er Pia Knøsen Lund, tlf: 99 10 77 80

Eventuelle spørsmål kan stilles til prosjektleder i Skogselskapet i Hedmark Lars Erik Rønningen, tlf: 95 97 82 00

Skriftlig søknad og CV med referanser sendes pr e-post innen 12. april 2023 til phl@vis.kommune.no

Stillingsannonsen som PDF (PDF, 202 kB)