Postlister, møteplan, sakslister og vedtak - nytt it-system

Våler kommune legger om sitt saksbehandlingssystem til en ny "skyløsning". Fram til alt er på plass vil det dessverre ikke bli lagt ut postlister, oppdaterte sakslister til politiske utvalg, med påfølgende vedtak. Vi håper dette vil være på plass i løpet av uke 39.