Pårørendeskole for pårørende til personer med demenssykdom, ny frist 7.9.

I høst blir det gjennomført undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med en demenssykdom.  Kurset foregår i både Våler og Åsnes, Våler og Åsnes kommune samarbeider om kurset og Våler og Åsnes har felles demensforening.

Les mer på nettsidene til Åsnes kommune.