Pårørende?

Var du og så Else Kåss Furuseth sammen med oss? Vi arrangerer nå ny pårørendekveld.Denne gangen blir temaet: Pårørendes rettigheter.
 

Pårørendes rettigheter

Seniorrådgiver i Pasient- og brukerombudet May Britt Solhøi vil holde et innlegg om dette.

Onsdag 29.01.20 kl.18.00 på Helsehuset Elverum (i peisestua), Kirkevegen 47, 2413 Elverum.

Målgruppe:
Pårørende til mennesker med vanskeligheter knyttet til psykisk helse, avhengighet og/eller rus. Pårørende er alle som opplever å ha en relasjon til noen med slike utfordringer.

Det et ingen påmelding til arrangementet. Du kan bare møte opp.

Arrangementet er gratis.

Velkommen!

Arrangeres i samarbeid mellom kommunene Trysil, Våler, Elverum, Åmot, Åsnes og Sykehuset Innlandet ved DPS Elverum-Hamar Poliklinikk Elverum og KoRus- Øst. -Ta kontakt med din kommune dersom du har spørsmål knyttet til arrangementet.