Pandemien er ikke over

Det går mot sommer, og signalene er tydelige. Smittetall og antall syke synker både i Norge og i Europa. Vaksinen fungerer så langt, og vi vet fra i fjor at sommeren også hadde en positiv effekt på smittetallene. I takt med fallende smitte åpner Norge gradvis opp. Det er både etterlengtet og fint, men pandemiene er dessverre ikke over ennå.

Kommuneoverlegene ønsker minne om at det skal lite til før lokalsamfunnet igjen blir rammet av et utbrudd. Nylig har vi hatt mindre utbrudd i både Åsnes og Våler, og smittevei har ikke latt seg avklare. Et utbrudd kan lokalt innebære både karantene og eventuelt nedstengninger som vi helst vil unngå.

Nå som vi endelig kan åpne opp for flere sosiale samlinger så får vi en etterlengtet mulighet til å få tilbake noe av “normalen”. Det er både møter, fester, middager, kvelder på byen, avslutninger og turer med mer. Vi er sikre på at alle arrangementer følger smittevernreglene etter beste evne, men kommuneoverlegene ønsker minne om at vi må gjerne delta, men samtidig tenke på totalen. At antall nærkontakter i løpet av uken fortsatt begrenses.

Vi minner om at FHI karakteriserer sommeravslutninger/sommerfester på jobb som private arrangementer, med det som følger av regler for antall og avstand (se fhi.no).

Kommuneoverlegenes råd:

  • Delta ikke på for mange arrangementer per uke. Prioriter de som betyr mest for deg eller barna.
  • Møt helst folk du møter til vanlig.
  • Ta voksen- og foreldreansvaret ditt og veiled barn.
  • Ha møter og sammenkomster utendørs om det er mulig.
  • Husk at selv om grensa nå åpnes gradvis opp med lettelser i karantenereglene, så gjelder fortsatt råd om å unngå unødvendige reiser utenlands en stund til. Smittetallene i Sverige er betydelig høyere enn i Norge og Innlandet, men også der forventes de falle frem mot sommeren.
  • Vi oppfordrer alle til å laste ned smittestoppappen og aktivere den. Det vil kunne lette smittesporingsarbeidet betydelig og appen varsler deg dersom du har vært i kontakt med noen som er smittet.

 

Og i bunnen ligger selvfølgelig de grunnleggende smittevernreglene. De må vi fortsatt følge.

 

Med hilsen kommuneoverlegene