Øyeblikksbilder fra deler av næringslivet i Våler pr. 16 april 2021

Her er oppdatert informasjon om hvordan coronaen påvirker næringslivet i Våler.
Oversikten er ikke fullstendig, men gir en god oversikt på situasjonen, og vi er glade for at vi har fått lov å dele informasjonen.

Olastuen Bygg har normal aktivitet og ingen permitterte. «Vi har bra med oppdrag. Både noen store som for eksempel Forestia, og ulike oppdrag på renovering og i landbruket. Vi er nøkterne optimister her hos oss. Vi regner på flere anbud og vinner noen og taper noen. Det viktige for samfunnet er å holde hjulene i gang så godt som mulig, på tross av pandemien. Så blir det en ny og fin normalsituasjon for oss alle etter coronaen også» sier Georg Olastuen.

Hos Karin & Eva Våler Blomsterforretning er det åpent mandag til fredag, men stengt på lørdag. «I klesavdelingen er det få kunder på grunn av pandemien. I blomsteravdelingen er det bra med trafikk. Vi må gjøre det beste ut av situasjonen, men det er ganske slitsomt. Håper at vaksinene gjør at folk kommer mer ut og at vi kommer tilbake til hverdagen» sier innehaver  Eva Strætkvern.

Konterud Transport har god aktivitet og ordinær drift. «Coronaen skapte usikkerhet til å begynne med for oss i fjor. Men for skogindustrien og transporten vår har usikkerheten blitt erstattet av større etterspørsel og mye aktivitet. Så bransjen vår har hatt det veldig bra, sammenlignet med mange andre. Vi ser også næringsaktørene på Braskereidfoss igjen kommer på kartet og at bedriftene der både direkte og indirekte er så utrolig viktige for Våler og resten av innlandet.» uttaler Kjell Konterud hos Konterud Transport.

Gravberget Gård er det for tiden veldig liten aktivitet. «Vi har ingen drop inn virksomhet, men baserer oss på bestillinger. Og med coronaen og begrensningene som følger med den er det ingen som bestiller noe som helst nå. Så her har det i praksis vært stengt en månedstid. Men vi håper og tror at sommeren blir like bra som i fjor. Både med sommercafe, turister og tilhørende forskjellige bestillinger. Vi må være optimister, og med alt det unike Gravberget kan by på må dette gå bra!» sier Hans Erik Forårsveen på Gravberget Gård. 

Hos Nabo’n er det vanlige åpningstider. «Det er tungt å drive cafe nå. Vi har lite på cateringen også. Skjønner jo egentlig det godt fordi det er lite arrangementer på grunn av ned-stengningen. Vi håper av vaksinen vil gjøre at det blir mer trafikk utover. Tror at alle ønsker seg litt mer sosialt framover. Vi merker faktisk at de to siste dagene har det blitt litt mer trafikk igjen.» sier Jonas Midtsundstad hos Nabo’n.

Heia Hotell er det svært liten aktivitet. «På Heia er det i praksis helt stille. Mars var absolutt lavmål. Vi håper virkelig at coronaen slipper taket snart slik at vi kan ønske velkommen tilbake til både sosialt samvær, pubaften, kurs, jubileer og festligheter. For hver dag som går taper vi penger på hotelldriften. Heldigvis har vi klart å få cateringvirksomheten til å gå bra med leveringer til Forsvaret på Haslemoen. Uten den hadde vi måttet sende Heia Hotell til skifteretten. Vi balanserer fortsatt på en knivsegg.» sier Sven Terje Kynbråten på Heia Hotell.

Joker Braskereidfoss har ordinær trafikk og ingen permitteringer. «Vi har strenge regler for hygiene og kundekontakten, men kundene har stor forståelse for dette. Salget i butikken er fortsatt veldig bra og det skyldes nok også at de typiske svenskevarene har et ekstra stort volum hos oss. Vi synes det er veldig trivelig at så mange lokale kunder bruker oss. Og så håper vi at coronaen snart slipper taket» sier Hans Skrødahl på Joker Braskereidfoss

YX Braskereidfoss er det normale åpningstider og god trafikk. «Omsetningen første kvartal 2021 er omtrent som for første kvartal 2020. Med tanke på at pandemien fortsatt er her, er vi stort sett fornøyd med at vi holder omsetningstallene våre. Får vi samme sommer som i fjor, hvor mange hadde bilferie i Norge, så ser vi ganske lyst på det. Det er mange andre bedrifter og næringer som har måttet stenge på grunn av pandemien og avstandsreglene, så vi er sånn sett heldige» sier daglig leder Kjersti Olaussen.

Hos Br.Smedstuen er det vanlige åpningstider og ingen permitterte. «Vi har ingen ansatte i karantene, så her er der full trøkk på verkstedet. Vi merker fortsatt også at byggingen av ny skole og aktivitetshus øker trafikken hos oss, mange av de som arbeider der handler både varmmat og drivstoff hos oss. Men coronaen gjør nok at det er litt mindre trafikk her på kveldene.» sier Mona Smedstuen

Moelven Våler har ordinær drift og høy produksjon. «Hos oss er alle på plass nå, ingen i karantene eller ventekarantene. Vi har derimot noen utfordringer med innreise for spesialister fra utenlandske maskinleverandører. Vi står foran planlegginger av servicer mot sommeren og da blir det viktig å få rasjonelle løsninger. Så gjenåpningen av samfunnet som vi står midt oppi akkurat nå, er også veldig viktig for oss. Ellers er markedet og vår produksjon veldig tilfredsstillende og våre ansatte står på for fullt» sier direktør Knut Berg hos Moelven Våler.

NAF Norsk Trafikksenter har ingen permitterte og mye kursvirksomhet. «Vi har vanlige sikkerhetskurs på bane for tunge og lette kjøretøy, og ulike etterutdanningskurs med bil og mc. Og til helgen starter vi opp med arrangementer. Da kommer etter planen en Porsche klubb fra Stavanger til oss. Coronareglene vil avgjøre hvordan sommeren blir, men det ser ganske bra ut. Selve hotell-biten hos oss har selvsagt litt mindre omsetning på grunn av pandemien, men vi satser likevel på å bygge ut hotellet med både nytt oppholdsrom og noen værelser. Byggestart kan bli før ferien, så vi er optimister.» sier direktør Trygve Schjerpen på NAF Norsk Trafikksenter

 

Forestia har stor produksjon og ingen permitteringer. «Aktivitetsnivået har vært høyt de siste månedene og etterspørselen er stor. Vi har heller ikke noe problemer med som følge av at ansatte har vært i vente-karantene. Besøksforbudet og coronaregelverket gjør at vi planlegger og prioriterer hardt når det gjelder gjennomføring av de nødvendige oppgavene på fabrikken.» sier fabrikksjef Espen Svenneby

Hos Innlandet Auto er det stor aktivitet. «Vi merket nedstengningen av Viken og Oslo nå i mars, og smitten i Våler også. Det ble litt mindre besøk her da. Men i det store og det hele klager ikke vi. Tvert imot så er vi skikkelig fornøyd med at så mange kunder fra nært og fjernt kommer til oss i Våler. I fjor solgte vi 365 biler og vi satser på å øke ytterligere i år.  Men jeg håper selvsagt at coronaen snart er borte, det er mange selvstendig næringsdrivende som sliter som følge av pandemien» sier Henning Nyberg.

Hedmark Rehabservice  har normal åpningstid og ingen permitterte. «Vi har bra trøkk om dagen. Både servicer og nye prosjekter. Coronaen gjorde nok at 2020 ikke ble helt topp for oss, men det ser bra ut framover. Vi må bare gjøre det beste ut av situasjonen og så håper vi at det snart er slutt på pandemien.» sier Lars Håkon Kirkelund hos Hedmark Rehabservice.

Hos TK Økonomitrimming er det stor trafikk og ingen permitteringer. «Kundene kommer tilbake og vi har vekst både i Elverum og i Nordaberget. Vi har øket omsetningen sammenlignet med samme tid i fjor. Og det synes vi er bra med tanke på coronaen. Vi er nøye på alt med regler og avstand, og kundene setter pris på det. Sammenlignet med andre steder i Norge har hele Våler vært heldige og kanskje flinke også, så pandemien ikke har ødelagt alt for mye» sier innehaver Marius Østlie.

Hos Våler Taxi er det fortsatt en krevende markedssituasjon sier eier Knut Verket.  «Vi har heldigvis skole og sykehuskjøring på dagtid, noe som er avgjørende for å holde driften i gang. Men vi har nesten ingen annen kjøring lenger, og det går på bekostning av hvor mye arbeid det blir til sjåførene våre. Spotmarkedet er borte, det er nesten ingen som ringer etter drosje på kveld og i helg lenger. I påsken for eksempel stod bilene nesten rolig hele tiden, hadde det vært en normal god påske hadde vi hatt kjøring for opp mot hundre tusen kroner.»

Hos Byggmester Hegsvold er det fortsatt god aktivitet. «Vi var litt usikre på om coronaen ville skape problemer for å helt konkret komme ut til kundene våre, men det har gått helt fint med både spriting og avstand. Smittesituasjonen har også roet seg og vi har bra med jobber framover. Kanskje mange prioriterer hus og hjem foran utenlandsferier i disse pandemitider. Samtidig vet vi at de som for eksempel driver med kafe og servering sliter mye, så vi må snart komme tilbake til et vanlig sosialt liv igjen» sier Kjell Arild Hegsvold   

Hos Nordermoen Transport er det også normal aktivitet for årstiden. «2020 ble heldigvis ganske bra, tross alt. Coronaen skapte usikkerhet og det gjør den fortsatt, men vi har bra med kjøring, årstiden tatt i betraktning. Vi har også unngått smitte og karantene her, så driften har gått som normalt. Framover ser det også ganske bra ut. Vi har mye lokal kjøring og det virker som coronaen ikke ødelegger for den» sier Lill Kristin Nordermoen hos Nordermoen Transport.

KIWI har stor trafikk og vanlige åpningstider. «Her er det høyt fokus på smittevern og at KIWI er en trygg butikk å handle i. Pandemien er krevende for alle, men kundene har vært veldig flinke og tålmodige, så her har det gått bra. Stenging av grensen har gjort at hele regionen har hatt bra salg i matbutikkene. Så får vi se hvordan det blir framover når grensene åpnes igjen.» sier Ståle Bryhn på KIWI.

Mobakk Bil har god trafikk etter påske og ingen permitterte. «Vi har bra med jobber framover, både dekkskrifte og servicer står for tur. Coronaen har nok gjort at vi har hatt litt mindre å gjøre i perioder i vinter. Samtidig vet vi at andre bransjer har hatt det mye mer enn oss, så vi kan ikke klage egentlig. Og så blir det nok fortsatt mye Norgesferie på mange og da vil de ha orden på bilene sine.» sier Arne Roger Mobakk.

Hos Kjernlie Transport er det stor aktivitet og ingen permitteringer. «Vi har sju lastebiler i full drift og det er økning i kyllingtransporten også i 2021. I fjørfebransjen har vi alltid vært avhengig av gode hygienerutiner, sånn sett var vi forberedt når coronaen kom. Men vi ser nå at coronaen blant annet har medført mer import av kjøttprodukter, noe som dessverre har medført mer salmonella i Norge. Og det er uheldig for alle, så for alles del satser vi på at pandemien snart er over og at vi klarer å forsyne markedet på vanlig måte i framtida med trygg norsk mat» sier Knud Rasmus Kjernlie.

Hos Lena Maskin på Eid er det ordinære åpningstider, ingen permitteringer og god aktivitet. «Vi økte omsetningen med 20% i 2020 og har hatt bra ordrereserve så langt i 2021. Vi merker nå at traktorsalget er litt mer krevende og det har kanskje noe med corona og usikkerhet å gjøre. Vi har verdens beste primærnæring og for å opprettholde et bærekraftig og trygt landbruk er det viktig at bøndene har forutsigbare og gode rammebetingelser slik at de kan investere og videreutvikle seg. «sier Arne Egil Retteråsen på Lena Maskin.