Øvelse Noble Ledger

Norge er vertsnasjon når 6000 NATO-soldater skal trene i vårt langstrakte land under øvelse Noble Ledger. Våler kommune blir direkte berørt.

  

Les mer om viktig informasjon på forsvarets nettsider.

Brosjyre som blir sendt alle husstander kan lastes ned under "Fil".