Oppstart Våler kulturskole / ledige elevplasser.

Våler kulturskole 

Vi nærmer oss oppstart på kulturskolen igjen 🙂

Med unntak av sang har vi noe ledige plasser på samtlige fag, så ta kontakt med kulturskolen om du har lyst til å lære å spille et instrument, danse hip-hop eller fotografere. Alle nye elever får en gratis prøvetime. Elever som har søkt vil få e-post med beskjed om elevplass/ventelisteplass 15.08. Undervisningen starter 22.08.

Velkommen til et nytt og spennende kulturskoleår.

Digitalt søknadsskjema finner du her:

https://novaaler.speedadmin.dk/registration#/