Oppdatering vannlekkasje

Vannlekkasje i området nær Stasjonsvegen er nå reparert. Vegen er fortsatt stengt.