Om hagevanning – oppdatert 5. juli 2018

Våler kommune må fortsatt be innbyggerne om å begrense vannforbruket. Gjenfyllingsgraden i høydebassengene er fortsatt lav, så for å beholde vannberedskapen må spesielt hagevanning med vannspreder og slange unngås.

Til informasjon så er det spesielt Haslemoen høydebasseng vi sliter med og det er Haslemoen/Vålerbyen som er mest sårbar i forhold til høyt forbruk.

Vi jobber med søk etter det vi tror er en lekkasje i denne sonen og skal blant annet skifte en kumgruppe inne på Haslemoen.

 

 

 

Minner om:

Tips:

  • Ikke klipp gresset for kort - da tåler plenen bedre sol og tørke.
  • Prioriter blomster og busker og vann disse med kanne eller bøtte.
  • Å vanne med sola oppe gir liten effekt. Vann blomster og busker med kanne etter at sola har gått ned.

4–5 ganger normalt forbruk

  • Dersom du har en hagespreder med normalt trykk i 3–4 timer tilsvarer dette et vannforbruk på 2500–3000 liter, altså 4–5 ganger normalt husholdningsforbruk.
     

Vannreserve i tilfelle brann
Vannreservene er ikke minst også viktige om det skulle oppstå brann i kommunen.