Økonomiplan for 2023 — 2026 - Årsbudsjett 2023

Formannskapets innstilling til Handlingsprogram 2023-2026 med årsbudsjett og økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn. Sakene behandles i kommunestyret 12. desember. Frist for å levere høringsuttalelser er 8. desember.

Sakens dokumenter:

Økonomiplan for 2023 — 2026 - Årsbudsjett 2023
Tittel Publisert Type
Våler kommune Årsbudsjett 2023 Økonomiplan-2023-2026

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Våler kommune Årsbudsjett 2023 Økonomiplan-2023-2026.pdf
Økonomiplan for 2023 — 2026 - Årsbudsjett 2023(1)

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Økonomiplan for 2023 — 2026 - Årsbudsjett 2023.pdf
Våler kommune gebyrregulativ 2023

24.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Våler kommune gebyrregulativ 2023.pdf
SOR Gebyrer 2023

24.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SOR Gebyrer 2023.pdf
MHBR Gebyrrregulativet ABA alarmer 2023

24.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned MHBR Gebyrrregulativet ABA alarmer 2023.pdf
MHBR Gebyrregulativ 2023

24.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned MHBR Gebyrregulativ 2023.pdf