Nye testkriterier for covid-19 fra onsdag 12. august

Testkriteriene endres slik at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering. I kontakt med FHI får vi opplyst at pasienten må ha en mistanke om sykdom/smitte og ikke bare et ønske om å teste seg. All testing skal være gratis.

Helsetjenesten anbefalere covid-19-testing for:

  1. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på COVID-19.
  2. Alle som kan ha blitt smittet med COVID-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dager.
  3. Andre grupper kan testes etter vurdering av lege.

Ved test av person som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponert må positivt prøvesvar på test bekreftes med ny test før konklusjon.

Det vil bli opprettet lavterskeltilbud for testing på flyplasser og grenseoverganger.

Koronatelefonen Haslemoen er åpen fra 10-14 mandag til fredag. Tel 62 95 69 91  

Testing gjøres daglig i ukedager fra 08.30 etter avtale. Det er ikke anledning til å møte på døren for testing! Testing avtales ved å kontakte koronatelefonen og få tildelt tidspunkt. Det er viktig at dette overholdes fordi at det i forkant av test skal lages rekvisisjon, samt at god logistikk ved gjennomføring av testene sørger for effektivitet. Dersom arbeidsgiver har flere som skal testes er det hensiktsmessig at arbeidsgiver ringer koronatelefonen og avklarer en plan for testing.

 

Jorun Slettli
konst Kommuneoverlege i Solør