Nye retningslinjene for besøk Våler omsorgssenter

Retningslinjene gjelder fra torsdag 18.02.21.

  • Besøk trenger ikke lenger å avklares med sykehjemmet i forkant hvis dere ikke er mer enn to besøkende.
  • Etter kl. 16.00 ønsker vi å ha dørene låst, og det må ringes til avdelingen som den du skal besøke bor på;

Avdeling A 62 42 41 16

Avdeling D 62 42 41 17

Avdeling C 62 42 41 21

Avdeling G 62 42 41 64, Mobil 488 94 053

Ansvarshavende sykepleier mobil 474 58 367

  • Rådet om at besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere opprettholdes. Det gjøres unntak hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert – da kan de ha fysisk kontakt. Vaksinerte beboere kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.
  • Besøket skal foregå på beboers rom.

 

Disse rådene opprettholdes:

  • Besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene bør IKKE komme på besøk.
  • Signeringslister i inngangspartier for å holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte ved behov.

Besøkende bør utføre håndhygiene nå man kommer og når man forlater bygget