Ny kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Våler kommune mottar kr.332 000 til den nye kommunale kompensasjonsordningen for bedrifter som på nytt er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist er 10. januar 2022 (kl. 23.59) og sendes via regionalforvaltning.no.

Ny kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Våler kommune mottar kr.333.385 til den nye kommunale kompensasjonsordningen for bedrifter som på nytt er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist er 10. januar 2022 (kl. 23.59) og sendes via regionalforvaltning.no.

Hvem kan søke om midler?

Formålet med kompensasjonsordningen er å avhjelpe situasjonen i lokalt næringsliv som igjen er rammet av nye smittevernrestriksjoner. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Tilskudd vil bli gitt etter notifisert ordning støtte etter statsstøtteregulativet.

For ytterligere informasjon kontakt Arild Lande, arild.lande@vis.kommune.no tlf 90133674