Ny fastlege på veg til Våler

Våler kommune er svært fornøyd med å ha rekruttert ny fastlege som skal ta over listen til Bo Brendstrup.  Mushtak Alsaadi er spesialist i allmennmedisin og har lang erfaring som fastlege blant annet fra Sunndal Legesenter.

Avtalen med Alsaadi ble signert allerede i oktober, men leger har minimum 6 måneders oppsigelsestid.  Alsaadi ønsket å ta hensyn til barnas skolebytte ved flytting fra Sunndalsøra til vårt område. Han vil derfor starte som lege ved Våler legesenter i juli 2023.

Pasientene på Brendstrup sin liste får melding fra Helfo om at de er overflyttet til liste uten fast lege fra 1.1.2023. Listen vil bli dekket av vikar frem til Alsaadi er på plass.