Misfarget/svart vann?

På grunn av arbeidet med en kapasitetstest på vannforsyningen i sentrum er det noen som nå opplever svart vann.

Testingen ble varslet i det aktuelle området, men det er likevel er flere som er berørt av dette. Testingen er avsluttet og det anbefales å tappe vann til det igjen kommer klart vann i kranen. Beklager ulempen dette måtte medføre.

Med hilsen

Teknisk-VA.