Militærøvelse på Haslemoen - følgende kunngjøring fra HV05

Denne kunngjøringen fra HV05 vil komme i Østlendingen:

«Innsatsstyrke GREBE i Opplandske Heimevernsdistrikt 05 skal i perioden 11-17 September gjennomføre en militærøvelse i Våler kommune med utgangspunkt i Haslemoen leir. Det vil bli benyttet skarp ammunisjon på baneanlegget til Våler skytterlag samt ildmarkeringsmidler i tidsrommet 0900 - 2100 fra søndag 13 til onsdag 16 september.»