Midlertidig stenging – Polvegen - utvidet

Pågående anleggsarbeid i Polvegen medfører behov for forlenget periode med stenging og omkjøring. Polvegen blir stengt til og med tirsdag 11.09 kl 15:00.

Omkjøring blir skiltet. Vi beklager ulempen, men vis hensyn og kjør forsiktig.

Asfaltering: Det er nå vedtatt å utsette asfaltering til neste år. Veiene i området vil ordnes og klargjøres med grusdekke, i påvente av asfaltering.