Lunsj-trim Frisklivssentralen

Frisklivssentralen ha live-trening via sin Facebookside, onsdag  5. mai. kl.11.30-12.00. Det blir lavterskel og tenkt som en passe lunsj-trim. Åpent for alle.