Leie av Våler aktivitetshus

Lag/grupper som ønsker å leie hallen eller basseng sender søknad til utleieansvarlig på e-post
hb@vis.kommune.no  

 

Det tildeles faste tider som følger skoleåret. Søknaden må sendes hvert år innen 15.juni. Tildelingen skjer innen 01.08 og vil tildeles for kommende skoleår. Det faktureres renhold for oppsatt tid uansett bruk eller ikke.

Lag/grupper som ønsker å leie hallen eller basseng sender søknad til utleieansvarlig på e-post
hb@vis.kommune.no  

 

Det tildeles faste tider som følger skoleåret. Søknaden må sendes hvert år innen 15.juni. Tildelingen skjer innen 01.08 og vil tildeles for kommende skoleår. Det faktureres renhold for oppsatt tid uansett bruk eller ikke.

Tildelingen foregår etter følgende kritereier:

 

Skole/SFO har fortrinnsrett i skolens åpningstid. Tildelinger av eventuelle tider i dette tidsrommet må avtales med skolen.

Barn/unge prioriteres til tildeling av treningstider


Søknaden skal inneholde:
- Navn på lag/gruppe
- Antall timer/økter pr.uke
- Hva ønskes leid: 1/3, 2/3, hele hallen. – eller basseng
- Dager/tidspunkt. 1.ønske og 2.ønske
-Tid for oppstart
- Kontaktperson, epost, tlf
- Ansvarlig trener/leder

Det er også muligheter for enkeltleie av tider i hallen da det er ledige timer. Evt spørsmål om utleie, ta kontakt med teknisk v/Hilde Bredegg – 62424055/47860060 (mandag-tirsdag og torsdag)

Vi minner om at trenere/ledere som slutter skal levere nøkkelkort.