Reguleringsplan, Næringspark Braskereidfoss, planid 2018002, Høring

Utvalget for Miljø, Plan og Teknisk i Våler kommune har vedtatt å legge ut ovennevnte plan for høring med høringsfrist 14.03.22.

Sakens dokumenter kan sees her:

https://www.vaaler-he.kommune.no/innsyn_politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022000490&

Eventuelle spørsmål om saken bes rettet til Asgeir Rustad  ar@vis.kommune.no

Høringsuttalelser sendes Våler kommune på epost til  postmottak@vis.kommune.no