Oppmålings- og kartleggingsarbeid

I inneværende år vil det bli foretatt en del oppmålings- og kartleggingsarbeid i Innlandet. I den forbindelse vil det bli satt ned og målt inn fastmerker og lagt ut/malt signaler for flyfotografering. Arbeidet vil foregå i april-september.

 

 

 Følgende kommuner vil bli berørt av arbeidet: Elverum, Våler, Åsnes, Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.

Signalene må ikke fjernes eller overdekkes. Det vises til ”Lov om eiendomsregistrering” trådt i kraft 1. januar 2010.

Ev. henvendelser til Kartverket Innlandet: Bente Kristiansen