Koronavirus - Fra i dag gjelder nye nasjonale regler, råd og anbefalinger

Nasjonale anbefalinger og råd i forbindelse med håndteringen av koronaviruset, supplert med noen råd fra kommunelegene.

Her finner du gjeldende informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset. (helsenorge.no)

Forskriftsfestede nasjonale pålegg:

1. Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. I tillegg må du ha vært feberfri, uten bruk av febernedsettende medisin, i 24 timer før du går ut av isolasjon.

  2. Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

Åsnes og Våler viderefører lokalt råd om at husstandsmedlemmer til smittede så langt det er mulig holder seg hjemme i 7 dager og følger testregimet for å få bukt med pågående smitteutbrudd. Nærkontakter informeres direkte om dette av smittesporingsteamet.
 
Nye, nasjonale anbefalinger:

  1. Det innføres nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Dette betyr at ansatte og besøkende i VITT, TIFU, HBO, sykehjem, helsestasjon, legesenter og psykisk helse og rus-tjeneste anbefales å bruke munnbind.

  2. Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

  3. Anbefaling om jevnlig test av skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten videreføres.

 

Lokalt anbefaler kommuneoverlegene 2-3 tester i berørte klassetrinn ved påvist smitte.

Testene bør tas med omkring 3 dagers mellomrom.


  4. Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

Beredskapsledelsene i Åsnes og Våler følger utviklingen. Kommuneoverlegens anbefaling er at hver enkelt enhetsleder vurderer dette. Vi anbefaler at nærkontakter får mulighet til hjemmekontor fremfor fysisk oppmøte så langt det er mulig.

Dette kommer i tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november for å bremse spredningen av omikronvarianten.

Råd om julebordsesongen, skoleavslutninger og liknende tilstelninger:

  *   Anbefaler at kun personer som ikke har luftveissymptomer deltar
  *   Personer som er ekstra sårbare anbefales å benytte munnbind
  *   Arrangementet bør ha rutiner som sikrer at basale smittevernrutiner, inkludert håndhygiene, kan overholdes.

Særskilt for sosiale arrangement for ansatte i helse- og omsorgstjenesten:
  *   Hver enkelt enhetsleder bør gjøre en ROS analyse som gjør at tjenestetilbudet kan sikres dersom flere skulle bli syke i etterkant av arrangementet.

 

Regjeringen har også fastsatt krav til vaksinasjonstilbud og økt tempo på vaksineringen som Åsnes og Våler følger opp.
 

Mvh Kommuneoverlege

Bo Brendstrup