Konsek-Øst - ledig 60% stilling (vikariat)

Grunnet permisjon i vår bedrift, søker vi etter konsulent i 60 % stilling for snarlig tiltredelse. Arbeidssted er vårt hovedkontor i Fjellgata 4, Kongsvinger.

Kontrollutvalgssekretariat Øst (Konsek Øst) IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i 12 kommuner i Glåmdals- og Sør-Østerdalregionen.


Sekretariatets oppgaver er bl.a. å forberede og utrede saker til behandling i kontrollutvalgene, følge opp kontrollutvalgets vedtak og ivareta kontrollutvalgets ansvar for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i kommunenes virksomhet og selskaper og ellers ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner.
Se vår hjemmeside www.konsek-ost.no for mer informasjon

Konsulentens oppgaver vil være

  • løpende kontortjenester
  • arkiv- og dokumenthåndtering (vi benytter Public 360 for saksbehandling og arkiv)
  • fakturakontroll (Visma)
  • løpende kontakt med og bistå, de ulike kontrollutvalgene
  • enkelte fagrelaterte oppgaver knyttet til sekretariatets funksjon med tilsyn og kontroll


Det er ønskelig med relevant erfaring fra offentlig sektor innen kontor/administrasjon. Det er en fordel, men ikke krav om høyskoleutdanning (bachelor). Fleksibilitet, selvstendighet og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk) er viktig i det daglige arbeidet.

Ansettelse snarest mulig. Lønn etter avtale.

Kortfattet søknad med CV sendes til daglig leder Anne Haug
Anne.haug@konsek-ost.no
Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder mobil 928 17925

Stillingsannonsen i PDF (PDF, 30 kB)