Kommuner med ulverevir - tilskudd til konfliktdempende tiltak 2022

Tilskudd kommuner med ulverevir

 

Miljødirektoratet opprettet i 2017 en ny tilskuddsordning for kommuner som huser ulverevir.

Tilskuddsrammen for 2021 var på totalt 20 millioner kroner.

Åsnes og Våler kommuner søkte på midlene og ble tildelt totalt 1 262 300 kroner til hver kommune.

Miljødirektoratet opplyste i brev av 11.01.22 at tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir er tatt ut fra statsbudsjettet 2022. 
Det betyr at dette trolig er siste året kommunen vil utlyse en slik åpen tilskuddsordning.

Ta kontakt med Pia Lund på tlf 62 42 40 17 eller mail phl@vis.kommune.no om du har spørsmål til ordningen eller rundt mulige prosjekter.

 

TILSKUDDSORDNINGEN VÅLER (PDF, 27 kB)