Kommunal planstrategi, utkast

Våler kommune legger med dette fram sin planstrategi i henhold til Plan og bygningslovens § 10-1 til uformell høring for å få innspill.  Høringsfrrist 03.06.14.

Plan og bygningsloven krever at kommunen skal utarbeide en planstrategi i starten av hver kommunestyreperiode. Planstrategien er ikke en formell plan, men ett arbeidsdokument som skal styre planarbeidet i kommunen i de neste fire åra.

Plandokumenter, se under "Plandokumenter" til høyre.

 

Klikk for stort bilde