Klipp hekken før skolestart

Mandag 20. august starter grunnskolen opp etter sommerferien. Mange myke, små trafikanter skal igjen ferdes til og fra skolen. Desto mer viktig å rydde i all vegetasjon langs veibanen som kan hindrer sikten

Klipp hekken før skolestart - Klikk for stort bilde

En hekk som gjennom sommeren har vokst seg ut over hagegjerdet hindrer sikten for både bilister, syklister og gående.

Det samme gjelder for høye, tette hekker ved avkjørsler, eller store greiner som henger ut i veikryss. Også i mer landlige omgivelser er det et godt trafikksikkerhetstiltak å rydde vegetasjon som vokser inntil vegbanen og hindrer sikt.

Statens vegvesen oppfordrer derfor alle hage- og grunneiere som bor langs trafikkerte veier til å klippe hekker, busker og greiner som kan utgjøre en fare for trafikantene.

Rydd på egen eiendom slik at bilførerne også kan se de minste trafikantene som går på fortauet og langs veikanten.