Invitasjon til møte om bærekraftig utvikling og tilrettelegging i og langs Kynnavassdraget

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes har i samarbeid med Visit Elverum-regionen AS og Elverum kommune gjennomført et forprosjekt for å se på muligheter for å videreutvikle Kynnavassdraget til en helhetlig reiselivsopplevelse.

Invitasjon til møte (PDF, 179 kB)