Innfører nytt høydesystem

Kommunene Elverum, Våler, Åsnes og Grue går over til nytt høydegrunnlag 1. mars 2015. Dette medfører at alle høyder hos oss blir justert til riktig nivå. For noen steder betyr dette en endring på hele 28 centimeter opp.

Les mer om dette på Elverum kommunes hjemmeside.