Informasjon om endringer i publikumsmottak i Våler kommune

Vi opplever økt smittepress i vår region. Beredskapsledelsen har i dag besluttet å innføre ulike tiltak med varighet fra i dag 4.1 til og med 18.1.2021. Vi gjør dette for så langt som mulig å skjerme barn og unge fra tiltaksbyrde. Vi voksne må forsøke å være så lite mobile og sosiale som mulig for å kunne holde skoler og barnehager åpne slik at deres hverdag blir så normal som mulig.  

Publikumsmottak

Sentralgården og øvrige tjenester stenges for ordinært publikumsmottak. Publikum bør evt. avklare sine saker over telefon eller gjennom digital kommunikasjon, via e-post eller digitale søkeportaler.

Hjemmekontor

Ansatte i Våler kommune viderefører hjemmekontor for de som kan gjøre sin jobb hjemmefra. Noen tjenester har rutiner for å ta imot pasienter eller brukere, og organiserer dette med smittevernhensyn.

Møtevirksomhet.

Interne og eksterne møter og samlinger gjennomføres digitalt

Kommunale bygg

Kommunale bygg stenges for utleie til lag, foreninger og andre private.

 

Beredskapsledelsen følger smittesituasjonen nøye og vil komme tilbake med mer informasjon dersom det blir endringer.