Info fra Mattilsynet: Fugleinfluensa påvist i Viken

Det er nylig påvist høypatogen fugleinfluensavirus (HPAI) på ei kanadagås i Viken fylke (Sarpsborg kommune), og det er første påvisning på Østlandet

Tidligere er det påvist fugleinfluensa i fylkene Rogaland, Vestland og Agder. Vi forventer å finne flere tilfeller fremover. Fugleinfluensa utgjør først og fremst en risiko for fugler, siden den smitter lett mellom fugler. Mattilsynet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav.

Alle må følge portforbudet, som gjelder i alle fylker sør for Nordland. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være under tak, dette for å hindre smitte fra ville fugler. Dersom hobbyfjørfeholdere etterlever dette portforbudet, vil de beskytte dyrene sine fra bli smittet. Det er videre viktig at nye beiteområder for fugl ikke tas i bruk.

Den kommersielle fjørfenæringen må sikre seg mot smitte ved å holde ender og andre fjørfe innendørs inntil videre. Det er viktig at fjørfeprodusentene gjennomgår smittevernplanen sin og gjør det de kan for å hindre smitte.

For å hindre smittespredning, er det viktig at ville fugler ikke forstyrres unødig slik at de ikke skremmes til å forflytte seg til nye områder, og på den måte spre smitten. Derfor har Mattilsynet stanset jakta på enkelte fuglearter i Sør-Norge. Ville fugler som allerede er skutt i området kan man trygt spise. Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller -kokt, varmebehandlet til 70 grader, blant annet på grunn av risiko for salmonella. 

Vi er avhengig av tips fra publikum, for tidlig å fange opp tilfeller av fugleinfluensa i Norge. Dersom du finner døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn), kontakt Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Vi oppdaterer fortløpende våre nettsider med råd og annen informasjon, så det er viktig at folk følger med her:

ttps://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/

 

Hilsen Mattilsynet