Høring - Planprogram for felles strategisk næringsplan Våler og Åsnes kommune.

Det skal utarbeides en felles næringsplan for Våler og Åsnes,  og planprogrammet legges nå ut til høring.Planen er planlagt vedtatt innen utgangen av 2015. Høringsfristen er satt til 7. april 2015.

Uttalelsen sendes: postmottak@vaaler-he.kommune.no

 

Forslag til plan finner du under "Fil".

Hestekrefter før og nå Lise Glorvigen