Hero Haslemoen -  foreløpig stopp på levering av klær, sko og leker

Vi er takknemlig for alt som har kommet inn, men må nå bruke litt tid på å få dette ut til alle flyktningene, sier mottaksleder Kjell Åge Moen. Hvis det blir behov for mer vil vi komme med nærmere informasjon om dette.