HEIMEVERNSØVELSE I YTRE LEIROMRÅDE PÅ HASLEMOEN 4-11 MAI 2021

HV-05 vil gjennomføre aktivitet  i ytre leirområde på Haslemoen, i forbindelse med utdanning av kurselever til grunnleggende lagførerkurs. Området vil innebefatte Våler skytterlag sine skytebaner, og Spulsåsen med omkringliggende områder

Dette er aktivitet som innebefatter manøver med lett infanteri, til fots. Det vil bli brukt ildmarkeringmidler, bedre kjent som "rødfis" og "knallskudd".  I tillegg benyttes skytterlagets baner til skarpskyting. Det vil i perioden også bli økt trafikk av militære og sivile kjøretøy i området. Aktiviteten vil foregå i perioden 04. - 11. mai i tidsrommet kl. 0800 til 2100 hver dag. Feltet sperres ikke for almen ferdsel, men ferdsel i området, skjer på eget ansvar. Er det spørsmål til aktiviteten, kan disse rettes til:

Lars Kristian Utgård
Kommandérsersjant
Sjefssersjant HV-05
Tlf.91160631