Gunnarsrudsvegen - skade på bru

På grunn av skade på Gunnarsrudsvegen bru er akseltrykket nedsatt til 3 tonn. Dette gjelder kun brua. Skilt blir satt opp.